Natuursteen van Marshalls - eerlijke natuursteen

 • Natuursteen van Marshalls - eerlijke natuursteen

  Natuursteen is een prachtig product. Soms wordt echter te weinig stilgestaan bij waar het vandaan komt. Vooral in China en India zijn de werkomstandigheden van de arbeiders verre van ideaal. Hoewel verantwoorde natuursteen slechts een weinig duurder is, wordt nog te vaak voor de goedkopere variant gekozen. Marshalls wil samen met leveranciers, handelaars en de consument werken aan een beter leven in de natuursteengroeves, -zagerijen en -fabrieken.

  Fairstone® is het ethische keurmerk van Marshalls. Al onze natuursteenproducten dragen dit keurmerk. De Fairstone®-producten worden ontgonnen en bewerkt volgens duidelijk afgelijnde ethische waarden en afspraken. Deze afspraken zijn gebaseerd op de basiscode voor ethische handel en op het globale pact van de Verenigde Naties. Zo zijn we lid van Ethical Trading Initiative (ETI). Samen met andere ondernemingen stelde Marshalls een ethische code op te stellen. De ethische code beschermt de burgerrechten van de arbeiders en verzet zich tegen kinderarbeid.

  Alle Marshalls natuursteen voldoet aan de volgende vereisten:
  • Er wordt geen gebruikgemaakt van kinderarbeid.
  • Er wordt geen gebruikgemaakt van dwangarbeid (gevangenen).
  • De arbeiders krijgen een eerlijk loon.
  • Er worden strikte veiligheids- en gezondheidsnormen gehanteerd.

  Marshalls is opgericht in het Verenigd Koninkrijk in 1880 en is daar marktleider in bestratingsproducten. We hebben dus jarenlang ervaring met natuursteen. Zo hebben we een duurzame relatie opgebouwd met betrouwbare natuursteenleveranciers. Door de wederzijdse vertrouwensband, kunnen we erop vertrouwen dat de leveranciers hun arbeiders op een menswaardige manier behandelen.

  Bovendien heeft Marshalls een dochteronderneming in China die de relaties met de leveranciers onderhoudt. Zij voeren kwaliteitscontroles en controles op de werkomstandigheden uit. Samen met de leveranciers maken we een aantal afspraken die een win-winsituatie opleveren. De leverancier is ervan verzekerd dat Marshalls bij hem zal blijven aankopen. Wij bieden onze klanten de zekerheid dat hun leverancier steeds het beste wil en geen gebruikmaakt van mensonwaardige praktijken. Wij ondersteunen onze leveranciers om de gemaakte afspraken na te komen. Samen met de leveranciers zoeken we naar manieren om leefbare lonen te betalen en natuursteen toch aan een betaalbare prijs aan te bieden.

  Deze relaties hebben ook commerciële voordelen. Omdat we enkel met gecontroleerde en gekende leveranciers samenwerken, is ook de kwaliteit gegarandeerd. Bovendien worden de stenen steeds uit dezelfde groeves gewonnen. Dit garandeert een uniform kleurenpalet, waardoor elke serie steeds erg gelijkend is op dat van vorige series. Ook de afwerking van de tegels en klinkers gebeurt steeds op dezelfde manier.

  Lees meer nieuws en berichten over Marshalls

  Door Nele Van Der Plas op 21/06/2017
Terug naar boven