Fairstone®

In de loop der jaren heeft Marshalls een internationaal netwerk van betrouwbare natuursteenleveranciers uitgebouwd, zodat wij altijd de beste kwaliteit kunnen garanderen. Ons aanbod omvat Indische zandsteen en Oosterse hardstenen van topkwaliteit, basalt uit China en Vietnam en nog andere steensoorten van overal ter wereld.

Fairstone® is het ethisch keurmerk van Marshalls. De Fairstone® producten worden ontgonnen en geproduceerd volgens duidelijk afgelijnde ethische waarden en afspraken waar Marshalls volledig achter staat en zich voor inzet. Deze afspraken zijn gebaseerd op de basiscode voor ethische handel en op het globaal pact van de Verenigde Naties. Zo is Marshalls lid van Ethical Trading Initiative (ETI) en hebben we ons samen met andere ondernemingen verenigd om een ethische code op te stellen die de burgerrechten van de arbeiders beschermt en zich tegen kinderarbeid verzet.

Ons Fairstone® assortiment voldoet dan ook aan de volgende vereisten:

 • Marshalls levert alle nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat er geen gebruik gemaakt wordt van kinderarbeid in onze productieketen.
 • Er worden leefbare lonen betaald aan alle werknemers.
 • De basisveiligheid en -gezondheid van de arbeiders worden gegarandeerd.

Omdat we enkel met gecontroleerde en gekende groeves samenwerken, worden de stenen steeds uit dezelfde groeves gewonnen. Dit garandeert een uniform kleurenpallet waardoor elke serie steeds erg gelijkend is op dat van vorige series. Bovendien kunnen alle stenen in dezelfde diktes (met een maximale afwijking van 2 mm) worden geproduceerd waardoor het plaatsen aanzienlijk makkelijker en sneller gaat.

Marshalls draagt maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel bij de handel met ontwikkelingslanden zoals China en India. We kijken er streng op toe dat de geïmporteerde natuursteen wordt geproduceerd en geleverd volgens de strengste ethische normen. Marshalls is lid van het Ethical Trading Initiative (ETI), een vereniging van bedrijven, handelsverenigingen en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) die de handen in elkaar hebben geslagen om een ethische code op te stellen en in te voeren die de burgerrechten van de arbeiders beschermt en kinderarbeid verwerpt.

Marshalls heeft ook het United Nations Global Compact initiatief ondertekend. Dit is het grootste vrijwillige initiatief ter wereld waarbij ondernemingen verbeteringen op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen en milieubescherming ondersteunen en corruptie in het bedrijfsleven bestrijden. Marshalls werkt alleen met onafhankelijke inspecteurs die door het ETI worden aanbevolen om te controleren of onze leveranciers van Chinees graniet en Indische zandsteen de normen die in de gedragscode van het ETI staan naleven. Volgens de controles die door deze onafhankelijke experten werden uitgevoerd, zijn al onze leveranciers van graniet in China en natuursteen in India volledig in orde met de code.

ETI gedragscode:

 • Arbeid is vrijwillig.
 • Vrijheid van vakvereniging en recht op collectieve onderhandelingen worden gerespecteerd.
 • De werkomstandigheden zijn veilig en hygiënisch.
 • Er is geen kinderarbeid.
 • Er wordt een leefbaar loon betaald.
 • De arbeidstijden zijn niet buitensporig.
 • Er is geen discriminatie op het werk toegestaan.
 • Er wordt vast werk aangeboden.
 • Ruwe of onmenselijke behandeling is niet toegelaten.

De leden nemen niet alleen de ETI-gedragscode aan, maar houden zich ook aan de volgende regels:

 • Onafhankelijke controle en opvolging van hun toeleveringsketen.
 • Jaarlijks verslag aan ETI over hun vorderingen.
 • Bewustmaking en opleiding.
 • Permanente verbeteringen.
 • Evaluatie van de invloed van hun kernactiviteiten op de arbeidsvoorwaarden.
 • Deelname aan ETI-projecten.

Marshalls vindt het zijn plicht om te kunnen aantonen dat we de strengste ethische normen naleven. We zullen regelmatig blijven controleren en nagaan of steeds de strengste normen worden aangehouden. Onze onderneming werkt uitsluitend met betrouwbare en eerlijke leveranciers die beantwoorden aan de strenge eisen die ook in onze industrie worden gesteld. Onze Indiase leverancier is bijvoorbeeld niet alleen door ETI erkend, maar behaalde ook de certificaten ISO9001 voor kwaliteit, ISO14001 voor milieu en OHSAS18001 voor veiligheid en gezondheid.

We zijn er van overtuigd dat mensen de zekerheid willen dat hun leverancier van tuinproducten steeds het beste wil en geen gebruik maakt van mensonwaardige praktijken. Met Fairstone® bewijst Marshalls dat wij hier net zo over denken.

Fairstone® van Marshalls – bestraten met een geweten.

Fairstone Fairstone Fairstone
Terug naar boven