Bedrijf

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vastberaden om zijn marktpositie te behouden en verder uit te bouwen, streeft de Marshalls Group tegelijkertijd naar duurzame groei met een hoge graad van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De kern van al onze activiteiten is duurzaam ondernemen. Het bedrijfsbeleid steunt hiervoor op drie basiswaarden: maatschappelijke verantwoordelijkheid, milieubescherming en economische vooruitgang.

Duurzaamheid kan alleen worden bereikt door onze bedrijfsbeslissingen af te wegen tegen deze drie basiswaarden:

Verbeteren we de maatschappij met aandacht voor de noden van iedereen?
Zijn we zinvol bezig om het milieu te beschermen?
Blijft onze economische groei stabiel?

Bedrijf

Verbetert Marshalls de maatschappij?

In de sector van de landschapsarchitectuur was Marshalls de allereerste onderneming die lid werd van het Ethical Trading Initiative (ETI), een vereniging van bedrijven, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) die de handen in elkaar hebben geslagen om een ethische code op te stellen en in te voeren die de burgerrechten van de arbeiders beschermt en kinderarbeid verwerpt. Marshalls heeft een voltijdse inspecteur in India om erop toe te zien dat de ethische code in de betrokken steengroeves wordt nageleefd.

Marshalls heeft ook het United Nations Global Compact initiatief ondertekend. Dit is het grootste vrijwillige initiatief ter wereld waarbij ondernemingen verbeteringen op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen en milieubescherming ondersteunen en corruptie in het bedrijfsleven bestrijden.

Marshalls heeft een voltijdse sociale inspecteur in dienst in Indië, die dagelijks met de eigenaars van de groeves, alsook met de managers en arbeiders samenwerkt om te verzekeren dat de normen die in de ETI gedragscode staan, worden nageleefd. Deze inspecteur ziet ook toe op de vooruitgang in de groeve en rapporteert hierover. Regelmatig worden controles op de productieketen uitgevoerd om te verzekeren dat onze Fairstone natuursteen aan de vereisten blijft voldoen.

De audits zorgen voor zowel controles als een agenda voor verbetering waar Marshalls en haar leveranciers aan kunnen werken.

Duurzame economische groei

Onze derde basiswaarde voor duurzame groei is de economische vooruitgang. Hierbij wordt steeds een hoge graad van maatschappelijke verantwoordelijkheid in acht genomen.

Marshalls handelt steeds volgens de wet en in de gevallen waarvoor geen wetgeving bestaat, wordt de norm van de industrie toegepast. Ons beheersysteem controleert de naleving van de wet en garandeert samen met de Raad van bestuur dat het bedrijf op een maatschappelijk verantwoorde manier werkt volgens de geldende wetgeving.

Eind 2009 werd meer dan 85 % van ons productietonnage gecontroleerd door een geïntegreerd beheersysteem volgens de Britse norm PAS 99, die de normen ISO 9001 voor kwaliteitscontrole, ISO 14001 voor milieubeheer en OHSAS 18001 voor veiligheidsbeheer omvat.

Marshalls vindt dat het zijn winst niet op lange termijn kan maximaliseren door arbeiders uit te buiten, het milieu te vernielen of misbruik te maken van zijn economische macht.

Op een duurzame manier zaken doen, betekent niet alleen winst maken, maar ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid proactief nemen op basis van onze drie basiswaarden.

Ga naar www.marshalls.co.uk/sustainability voor een volledig overzicht van de maatschappelijke, ecologische en economische vooruitgang die we hebben geboekt.

Terug naar boven