Algemene Informatie

Afmetingen

Alle aangegeven afmetingen zijn nominaal en onderworpen aan productietoleranties. De aangegeven afmetingen van ons gamma zijn, behalve waar minimale voegen worden gebruikt, inclusief de voorgeschreven voegen. Zo kan u makkelijker een project plannen en de juiste hoeveelheden bestellen. Meet verschillende stalen bij een Marshalls handelaar voor nauwkeurige afmetingen.

De juiste hoeveelheid bestellen

Voorzie altijd een beetje extra voor het knip- en zaagwerk bij de afwerking. Het is belangrijk om de totale hoeveelheid in één keer te bestellen. Zo voorkomt u dat materialen van verschillende productiedata worden geleverd die, omwille van de eigenschappen van de materialen, licht van kleur kunnen verschillen.

Controleer de levering

Controleer de producten bij ontvangst op beschadigingen of kleurverschillen. Check ook afmeting en kleur die op de verpakking vermeld staan. Mocht er een vergissing zijn, gelieve dan zo snel mogelijk uw handelaar in te lichten. Wij aanvaarden enkel klachten en opmerkingen vóór het plaatsen van de materialen. Om kleurverschillen te vermijden en / of een mooie nuancering te verkrijgen, dient u materialen uit minstens 3 verschillende paletten verticaal af te stapelen en onder elkaar te mengen.

Plaatsing

Er zijn een aantal regels waar u zeker rekening mee moet houden bij het plaatsen en die u correct dient na te leven. U kan de plaatsingsinstructies raadplegen en downloaden op onze website www.marshalls-landscapes.com.

Wanneer u beslist om de werken uit te besteden, kies dan zeker voor een gespecialiseerd vakman.

Kleuren

Kleurafwijkingen kunnen voorkomen bij alle Marshalls producten. Terwijl de kleuren die u in deze catalogus vindt zo nauwkeurig mogelijk zijn afgebeeld, is het uitermate belangrijk dat u de actuele materialen bekijkt bij de plaatselijke Marshalls handelaar voordat u uw keuze maakt. Dit is vooral belangrijk voor natuursteenproducten waar aanzienlijke variaties kunnen voorkomen. Onze replica betonproducten bevatten natuurlijke grondstoff en en bijgevolg kunnen wij niet garanderen dat producten van verschillende productiedata identieke kleurnuanceringen zullen hebben. Indien u voor een bepaalde kleurnuance kiest (bijvoorbeeld herfst of bruin genuanceerd) is er steeds een minimum hoeveelheid van 30 m² nodig om een optimale kleurnuancering te garanderen. Meng producten van verschillende pakken door elkaar om een zo mooi mogelijk uitzicht te verkrijgen.

Kalkuitbloei

Alle betonproducten kunnen aanvankelijk kalkuitbloei vertonen. Dit is te zien als een witte uitslag en/of ogenschijnlijke verkleuring. Deze uitbloei is beter zichtbaar op donker gekleurde producten. Uitbloei neemt na verloop van tijd doorgaans af. En meestal spoelt de regen de uitslag uiteindelijk weg. Dit fenomeen tast geenszins de kwaliteit van het product op lange termijn aan. Bij hardnekkige gevallen, kan de verharding geschuurd worden met wit zand of een cementsluier-verwijderaar. Marshalls kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor dit fenomeen.

Andere verwering

Weers- en terreinomstandigheden kunnen aanleiding geven tot kleurvariaties. Verschillende verwering kan fragmentarische donkere verkleuring veroorzaken op het oppervlak van individuele eenheden. Nogmaals, dit zal in het algemeen in de tijd verminderen en de kwaliteit op lange termijn niet aantasten. Op natuursteen kunnen schaduwvlekken, bezinksels of vlekken optreden wanneer de mineralen van het product oxyderen. Op alle producten kunnen mogelijk algen en organische groei voorkomen en kan een reiniging noodzakelijk zijn. Ruimten naast bloemperken, plantenbakken en bomen kunnen verkleuren door verplaatsing van plantenleven; deskundig onderhoudsadvies kan noodzakelijk blijken. Marshalls kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de hierboven beschreven fenomenen.

Voorwaarden

We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten. Derhalve behouden wij ons het recht voor om ontwerpen en specifi caties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. Wanneer u niet tevreden bent over de door ons geleverde producten gelieve de verkoper onmiddellijk daarvan in kennis te stellen. Denk eraan at een product met een zichtbaar gebrek niet geplaatst mag worden zonder uw Marshalls handelaar voorafgaand te hebben gecontacteerd. Indien deze materialen toch geplaatst worden, kan Marshalls in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Hoewel wij niets onverlet laten om de klant goed en correct te adviseren, kan Marshalls niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of verwonding die het gevolg zijn van het naleven van dit advies. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer producten worden gebruikt voor andere doeleinden dan waar de producten voor zijn ontwikkeld, of indien deze beschadigd zijn als gevolg van niet-naleving van ons advies. Alle instructies zijn bedoeld ter begeleiding van het plaatsen; algemene constructieregels moeten altijd gevolgd worden.

Marshalls, Courtstones, Timberstone, Fairstone, Rio Cascade, Vintage, Driftwood, Avant-garde, Elemental, Haüs, zijn gedeponeerde handelsmerken. Er is ook een aanvraag ingediend voor andere handelsmerkrechten. Vele producten in deze publicatie zijn beschermd door ontwerpauteursrechten en octrooien. Geregistreerde nummers zijn op aanvraag verkrijgbaar. Inbreuken op auteursrechten worden krachtdadig vervolgd. Niets uit deze uitgave mag hoe dan ook worden vermenigvuldigd of doorgestuurd zonder schriftelijke toestemming van Marshalls. Marshalls is een handelsnaam van Marshalls Mono Limited. In Engeland ingeschreven onder nummer 509579. Statutaire zetel: Landscape House, Premier Way, Lowfields Business Park, Elland, West Yorkshire HX5 9HT, Verenigd Koninkrijk.

Een gedetailleerde omschrijving van elk product alsook legadvies vindt u op www.marshalls-landscapes.com.

Terug naar boven